ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารช่างที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับการ

พ.ท.พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี

ผบ.ช.พัน.๕

เข้าสู่ระบบ

งานด้านกำลังพล

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจจากชุดตรวจกิจการทั่วไปของ กรมจเรทหารบก

 

เมื่อวันที่ 20-23 พ.ค.56 ช.พัน.5 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจจากชุดตรวจกิจการทั่วไปของ กรมจเรทหารบก ในห้วงเดือน มิ.ย.56 โดยจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจกิจการทั่วไป จัดสถานที่รับตรวจทางด้านเอกสาร จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่รับตรวจ และเตรียมการจัดยานพาหนะสนับสนุนให้กับผู้รับตรวจ

 

 

จัดกำลังพลร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.56 ช.พัน.5 จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบและพลทหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา                            ณ ศาสนสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร